panelonasnase_sluzbycennikkontaktbok

Vážení podnikatelia aj nepodnikatelia,

 dovoľte mi, aby som Vás privítala na našich stránkach, ktoré Vám poskytnú základné informácie o našej spoločnosti.

 Naše aktivity v oblasti poskytovania ekonomického servisu začali 1.1.1994 a do roku 2005 sme pôsobili na základe živnostenského oprávnenia.

V auguste 2005 sme sa pretransformovali na spoločnosť s ručením obmedzeným, ale systém práce ako aj spolupracovníci firmy sa nezmenili.

 V priebehu viac ako desaťročia našej činnosti naši klienti najviac ocenili systém cenníkov, v ktorých neexistuje paušál ani poplatky za účtovné položky, ale je viazaný len na počet účtovných dokladov, bez ohľadu na počet operácií potrebných na ich zaúčtovanie.

Tí, ktorí nemajú kladný vzťah k "papierom" sú nadšení z "krabicového systému" odovzdávania dokladov. Nemenej zaujímavé je, že ceny pre zmluvných klientov obsahujú všetky priznania k daniam, poradenstvo, atď. (bližšie v cenníkoch).

 V zmluvách je zakotvená mlčanlivosť ako aj plná zodpovednosť za vykonanú prácu.

Ku klientom pristupujeme individuálne, v prípade, že majú mimoriadne požiadavky týkajúce sa spôsobu účtovania, odovzdávania dokladov, reportov pre materské spoločnosti a pod. dokážeme sa prispôsobiť a splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky.

 V prípade Vášho záujmu o naše služby je samozrejme potrebný osobný kontakt, prosíme termíny predtým telefonicky dohodnúť.

 Ďakujeme za Váš čas strávený na našich stránkach a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

 Mária Minďašová - konateľka spoločnosti